Yapı Denetim Kapsamında Olmayan İnşaatlar

1.İnşaat Ruhsatı Dilekçesi

2.Mimari Proje Beş (5)Takım

3.Statik Proje Beş (5)Takım

4.Sıhhi Tesisat Projesi Beş (5)Takım

5.Elektrik Projesi Beş (5)Takım

6.Zemin Etüdü

7.Fenni Mesul Taahhütnameleri