Yapı Denetim Kapsamındaki İnşaatlar

 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi (son 6 aylık)
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. İmar Durumu
 5. Zemin Etüdü (Parsel Bazında)
 6. Projeler (Mimari ,statik ,elektrik  ve mekanik tesisatlar )
 7. Projelerin 300 dpi sıkıştırılmış TIFF formatında hazırlanmış CD’si
 8. Mimari ve Statik Projelerin DWG CD’si
 9. Yapı Denetim Kuruluşu evrakları (Yapı Denetimsiz işlerde fenni mesul taahhütnameleri )
 10. Mütehhit Evrakları ( Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Vergi Kaydı, İmza sirküsü, Kimlik fotokopisi, Yambis sorgulama no Ticari sicil gazetesi) ve Sözleşmesi
 11. Şantiye Şefi Evrakları (Nüfüs Cüzdan fotokopisi, imza sirküsü, diploma fotokopisi, ikametgahı, şantiye şefi taahhütnamesi,  )  ve Sözleşmesi
 12. Proje müellifleri taahütnameleri
 13. Yapı Denetim 1. Taksidi dekontu
 14. Tahsilat Makbuzu
 15. Taahhütname (İş Sağlığı ve Güvenliği )                  PS.03.13.FR.02
 16. Taahhütname ( SGK )                                           PS.03.13.FR.01
 17. Tahsilat Servisi                                                     PS.12.01.FR.01
 18. Tabela

 

Not: 200m2 altındaki binalarda Vatandaşın isteği doğrultusunda yapı denetim evrakları getirilecektir.   İstemediği takdirde Fenni mesul mühendislerin evrakları getirilecektir.