GSM Ruhsatı için İstenen Evraklar

1. Belediye Başkanlığına Dilekçe (Beyanname)
2. Kira Sözleşmesi ve Tapu Fotokopisi
3. Müessenin yerini gösterir Onaylı Plan ve Belge
4. ÇED Gerekli veya ÇED Gerekli değildir Belgesi
5. Emisyon İzni (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
6. Deşarj İzni veya Analiz Raporu (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
7. Vergi Levhası
8. Oda Kayıt Belgesi
9. Ustalık Belgesi
10. Mesul Müdür Sözleşmesi (Gıda Müd.)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
12. Yangın söndürme cihazı Fatura Fotokopisi ve İtfaiye Müdürlüğünden gerekli görüş yazısı
13. Yapı Kullanım İzin Belgesi
14. Şirketlerden (Ticaret Odası Kaydı, Yetkili İmza Sirküleri, Mesul Müdür Kararı, Ticari Sicil Gazetesi)
15. 2 Adet Fotoğraf
16. Kurul tarafından hazırlanacak açılma Raporu