Sıhhi İşyerleri için İstenen Evraklar

1. Belediye Başkanlığına Dilekçe
2. Vergi Levhası
3. Oda Kayıt Belgesi
4. Ustalık Belgesi
5. Mesul Müdür Sözleşmesi
6. Kira Kontratı
7. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
8. Verem Savaş Dispanserinden Bulaşıcı Hastalıklar olup olmadığına dair Rapor
9. Yangın söndürme cihazı Fatura Fotokopisi ve İtfaiye Müdürlüğünden gerekli görüş yazısı
10. Yapı Kullanım İzin Belgesi
11. Şirketlerden (Ticaret Odası Kaydı, Yetkili İmza Sirküleri, Mesul Müdür Kararı, Ticari Sicil Gazetesi)
12. 2 Adet Fotoğraf