İstirahat ve Eğlence Yeri İşletme İzin Belgesi İstenen Evraklar

1. Belediye Başkanlığına Dilekçe
2. Kira Sözleşmesi ve Tapu Fotokopisi
3. Müessesenin yerini gösterir Onaylı Plan ve Belge
4. Vergi Levhası
5. Oda Kayıt Belgesi
6. Ustalık Belgesi
7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. Yangın söndürme cihazı Fatura Fotokopisi ve İtfaiye Müdürlüğünden gerekli görüş yazısı
10. Verem Savaş Dispanserinden Bulaşıcı Hastalıklar olup olmadığına dair Rapor
11. Cumhuriyet Başsavcılığından Sabıka Kaydı
12. Yapı Kullanım İzin Belgesi
13. Şirketlerden (Ticaret Odası Kaydı, Yetkili İmza Sirküleri, Mesul Müdür Kararı, Ticari Sicil Gazetesi)
14. 3 Adet Fotoğraf