Mesken Su Aboneliği Gerekli Evraklar

1.Başvuru Dilekçesi
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3.Tapu Fotokopisi
4.İskân Belgesi
5.BELEDİYE ile yapılmış Abone Sözleşmesi
6.Tahakkuk Makbuzu (Belediye Harcı)
7.Eğer Mesken Ticarethanede bulunun binada ise DASK Sigorta Poliçesi
8.Belediıe Fen işleri Olur yazısı
9.Su Abonelik ücreti yatırılacaktır.