Sanayi Su Aboneliği Gerekli Evraklar

1.Başvuru Dilekçesi
2.Tapu Fotokopisi
3.İskan Belgesi
4.DASK Sigorta Poliçesi
5.Ortaklar ise Noterden Yetkili imza Sirküleri
6.Kiracyı ise Kira Sözleşmesi
7.Kiracı ise Kiracının Kimlik Fotokopisi
8.Vergi Levhası
9.BELEDİYE ile yapılmış Abone Sözleşmesi
10.Tahakkuk Makbuzu (Belediye Harcı)
11.Belediyemizde Sicili yoksa kiracy ise
Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh Adresi – Ortaklar ise İkametgâh Adresi
12.Belediye Fen işleri Olur Yazısı
13.Faaliyet Belgesi
14.Su Abonelik ücreti yatırılacaktır.