Güzergah İzin Belgesi için İstenen Evraklar

1.Tahsilât Makbuzu

2.Vergi Levhası Fotokopisi

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.Sabıka Kaıdı (şoföre Ait)

5.Ehliyet Fotokopisi (şoföre Ait)

6.Araç Ruhsatı

7.Araç Trafik Sigortası

8.Araç Kasko Sigortası

9.Ticaret Sicil Gazetesi (şirket ise)

10.İlgili Oda veya Kooperatiften Uygunluk Belgesi

11.Taşınacak Personel isim Listesi, Taşınacak Öğrenci isim Listesi

12.Taşımacılık yapılacak Kurum ile ilgili Sözleşme

13.Altınova Belediye Dışından Gelen Servis Araçları için ilgili Belediıesince verilen Güzergâh izin Belgesi Fotokopisi