Servis S Plakası için İstenen Evraklar

1.Tahsilât Makbuzu

2.Vergi Levhası Fotokopisi

3.Oda Kayıt Belgesi

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.İkametgâh Belgesi

6.Sabıka Kaıdı

7.Araç Ruhsatı (Veya Satış Sözleşmesi, Fatura)

8.Araç Trafik Sigortası

9.Araç Kasko Sigortası

10.Ticaret Sicil Gazetesi (şirket ise)

11.Resim (3 Adet)

12.Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları işletme Sözleşmesi

13.Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi

14.Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi

15.Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi

NOT: Servis Araçları minibüslerde ve okul taşıtlarında yaş sınırı 12 yaş, Otobüslerde ise yaş sınırı 19 yaş olacaktır.