Emlak Vergisi Bildirim Verme ve Süresi

Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesi (11.04.2002 tarihli R.Gazete)yeniden düzenlenerek,Genel Beyan Esasına göre 4 yılda bir Emlak Beyannamesi alınması uygulaması kaldırılmıştır.Buna göre mükellefler, sahip oldukları bina,arsa ve araziler için 2002 yılında ve takip eden yıllarda genel beyanda bulunmayacaklar ve beyanname vermeyeceklerdir.Sadece Vergi Değerini Tadil eden sebepler dolayısıyla emlak(Bina, Arsa ve Arazi) bildirimini vereceklerdir.

Şöyleki; İfraz, Tevhit, Alım-Satım, Vefat, Cins değişiklikleri gibi her türlü tapu değişikliklerinde; iktisap (tapu) tarihi yılın 1 ila 9.ay içinde ise o yılın sonuna kadar, şayet son üç ay içinde olursa 3 ay içinde bulunduğu belediyeye ilgili bildirimi vermek zorundadır.  Ödemeleri ise 2 eşit taksitte olup, 1.taksit Mart-Nisan ve Mayıs ayı, 2.taksit Kasım ayı sonuna kadardır.

   Gerekli Belgeler: (Kontrol etmek için)

   İlgili Emlak (Bina,Arsa veya Arazi)  Bildiriminin ekinde,
  -Tapu fotokopisi,
  -Bina ise yapı kullanma (iskan) izin belgesi,
  -İlk kayıt ise Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  -İştirak halinde tek bir beyan ise veraset ilamı(Mahkemeden alınan belge) getirilecektir.