Nikah Başvurusunda İstenen Evraklar

Nikah Başvurusunda İstenen Evraklar

1.Nikâh İşlemi gerçekleşecek kişilere ait Nüfus Cüzdanları
2.Altınova Belediıesi sınırları içinde ikamet ettişine dair Muhtarlıktan veıa Nüfus Müdürlüşünden alınmış ikametgâh Senedi
3.Nikâh işlemi gerçekleşecek kişilere ait Beşer (5) Adet Fotoşraf

Nikâh işlemi için istenen Evraklar

1.Evlendirme Memuru tarafından doldurulan Form ile Sağlık Raporu
2.Nüfustan alınmış Nüfus Kayıt Örnekleri